nesset-einarengdal

Publikasjoner 


Deponikonferanse

Deponikonferanse

Giftfritt Molde arrangerte onsdag 26. august 2020 en mini deponikonferanse i Molde. Hensikten med konferansen var å samle sentrale "deponimotstandere" for å oppdatere og informere om status i saken samt belyse aktuelle problemstillinger og saker i den videre beslutningsprosess. Konferansen var et lukket forum for de inviterte.

Programmet for konferansen ligger under fanen "Aktuelt" og presentasjonene finner dere under:

1_Deponikonferanse_s...

2_deponikonf_rev pre...

3_Deponikonferanse_T...

4_Deponikonf_rev pre...

5_Deponikonf_pres E ...