nesset-einarengdal

Publikasjoner 


Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

Se dronefilmen som nettopp er tatt opp, og som viser de enorme mengder med storsekker med farlig innhold som har ligget åpent i Bergmesteren-området siden 2004. Innholdet er saltslagg fra aluminiumsindustrien som i sin tid ble fraktet til Raudsand for prosessering. Dette betalte leverandørene i Europa betydelige beløp for.

Etter at bedriften som skulle prosessere avfallet, gikk konkurs fikk bostyret i 2004 ordre fra Statens forurensingstilsyn om at storsekkene skulle flyttes fra kaiområdet opp til i de åpne dagsstrossene i Bergmesteren i påvente av prosessering.

Massene som er deponert her er hverken dekket av membran eller innstøpt, og sekkene er for en stor del også ødelagte. De farlige massene ligger altså åpent for vær og vind. Avrenning skjer, uten noen form for rensing, og dreneringsvannet havner ute i terrenget og til slutt i fjorden.

Hensikten med at disse sekkene i sin tid ble sendt til Raudsand i Nesset, var at innholdet skulle prosesseres, ikke deponeres. Deponering av saltslagg er forbudt i Europa.