nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.– Vi er veldig skeptiske

– Vi er veldig skeptiske

  • 21.08.2017 11:45:00
Regionsjef Knut A. Hjelt i Sjømat Norge Havbruk Midt er sterkt skeptisk til Bergmesteren Raudsands planlagte utfylling i sjøen.
Les mer
- Det er skremmende

- Det er skremmende

  • 16.08.2017 09:06:00
- Vi vet ikke hva som er dumpet, hvor det er dumpet og mengden avfall som er dumpet. Det sier Ola Øverlie. Han og Chiara Isola er hovedpersonene bak en ny rapport på 214 sider om risikoen for arbeidstakere og miljø ved Bergmesteren Raudsands søknad om deponi.
Les mer
Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

  • 18.07.2017 09:03:00
I forrige uke kom nyheten om at Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS ny og endelig frist for gamle pålegg om opprydding og etterdrift av det såkalte deponi 1. Dette mener organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» aktualiserer og underbygger den kritikk som vi har rettet mot utbyggeren rundt dagens drift, søknaden om utvidelse av dagens drift (deponi 2) og ikke minst den planlagte etablering et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
Les mer
Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet

  • 30.06.2017 08:15:00
Romsdals Budstikke 30.06.17 under «Ordet fritt» Innlegg på «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sitt møte 30.05.17
Les mer
Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

  • 20.06.2017 11:35:00
I sitt møte 14. juni 2016 behandlet kommunestyret uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand. Vedtaket samt forutgående innstilling fra rådmannen og økonomi- og planutvalget ble oversendt Miljødirektoratet som Sunndal kommunes høringsuttalelse. I uttalelsen inngikk også vedtak om at kommunestyret ber administrasjonen forberede en forespørsel til Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon av klima- og forurensingsdirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand.
Les mer