nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Deponimotstand på flere språk

Deponimotstand på flere språk

  • 29.12.2017 11:35:00
Demonstranter fra flere land viste sin motvilje mot deponiplanene på Raudsand. De norske fjordene er et internasjonalt ansvar, var budskapet.
Les mer
Julehilsen til alle medlemmer og samarbeidspartnere

Julehilsen til alle medlemmer og samarbeidspartnere

  • 20.12.2017 11:53:00
Et begivenhetsrikt år går mot slutten. Gjennom gode støttespillere, både i og utenom selve organisasjonen vår, har vi bidratt til å sette en viktig sak på kartet. Vi har demonstrert at det er stor motstand mot de planlagte avfallsdeponiene på Raudsand, og da spesielt mot det såkalte «giftdeponiet». Vi har også gitt stemme til kravet om opprydding i gamle miljøsynder. Alt dette bør vi kunne være stolte av!
Les mer

"Fakta er imidlertid at de fremlagte dokumentene ikke representerer absolutte sannheter"

  • 20.12.2017 11:40:00
Dette uttaler styret i "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" i sin kronikk. Nå er konsekvensutredningen (KU) for et «Nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand», det såkalte «giftdeponiet, lagt frem og det med et ikke uventet resultat. Tiltakshaver Bergmesteren Raudsand (BMR) med partnerne Veidekke og Stena Recycling kunne fornøyd konkludere med at det nå ikke er noe i vegen for å gjennomføre sine planer på Raudsand.
Les mer
– Raudsand er feil sted for deponi

– Raudsand er feil sted for deponi

  • 18.12.2017 10:34:00
Leder Kristin Sørheim for organisasjonen «Giftfritt Nesset» er enig med Langset i at Nesset trenger flere arbeidsplasser. Der stopper også enigheten.
Les mer
Fant ulovlig lagret avfall på Raudsand

Fant ulovlig lagret avfall på Raudsand

  • 12.12.2017 14:00:00
Fant 25-30 big-bags med ulovlig lagra avfall ved den gamle personellsjakta. RAUDSAND / NESSET: Miljødirektoratet var i september på befaring på Raudsand, på bakgrunn av Bergmesteren Raudsands søknad om å etablere deponi for ordinært avfall der, og bekymringsmeldinger i Chiara Isola og Ola Øverlies «Rapport om risikomomenter».
Les mer
Løsning finnes – glem gigantisk nasjonalt deponi for farlig av

Løsning finnes – glem gigantisk nasjonalt deponi for farlig av

  • 01.12.2017 14:18:00
Myndighetene ønsker et nytt sted for å lagre store mengder farlig, uorganisk avfall etter at deponiet på Langøya om få år er fullt. Bergmesteren Raudsand AS har lansert Raudsand som et aktuelt deponisted, og hevder at de kan bygge nærmest ubegrenset med fjellhaller som kan fylles med farlig avfall. Konsekvensutredning for fjellhaller og åpne deponier er nettopp presentert på folkemøte i Nesset.
Les mer