nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Etterlyser risikoanalyse for sjømat

Etterlyser risikoanalyse for sjømat

  • 20.02.2018 11:43:00
Sjømatnæringa reagerer på manglande utgreiing om risiko for lokal sjømatnæring, i planane om nasjonalt deponi for farleg avfall. No purrar næringa på nytt om undersøkingar. – Vi er bekymra for planane, og overraska over at vi ikkje er lytta til i prosessen. Det er skuffande, sidan det for lengst er påpeika, seier Nina Santi, administrerande direktør i AquaGen.
Les mer
Frykter nytt, stort avfallsdeponi

Frykter nytt, stort avfallsdeponi

  • 14.02.2018 11:38:00
LESERINNLEGG av Per Aarsund: Planer om oppstart av et stort gjenvinningsanlegg av farlig avfall i og ved gamle Rausand gruver i Nesset kommune gir grunn til bekymring.
Les mer
Nei til deponi ved Raudsand gruver

Nei til deponi ved Raudsand gruver

  • 01.02.2018 12:03:00
LESERBREV av Per Sefland, leder i Kristiansund Venstre. En rekke fagetater, organisasjoner og kommuner har advart mot et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand som ligger ved Tingvollfjorden. Lokalpolitikere i Nesset kommune har så langt sagt seg interessert i en slik etablering med den følge at regjeringen har dette som et hett alternativ. Dette er en sak som angår hele Nordmøre.
Les mer
Nils Toven: – Jeg har mine ord i behold

Nils Toven: – Jeg har mine ord i behold

  • 30.01.2018 10:22:00
I fredagens avis svarer seniorrådgiver i Veidekke ASA, Vidar Aarvold, på påstander Nils Toven kommer med om forhold ved gruvene på Raudsand. Det ønsker Toven å svare tilbake på. Det er særlig tre punkter Nils Toven ønsker å si noe om av det som kommer fram i svaret fra Vidar Aarvold. Det er gjenværende malmreserver, dumping i gruvesjaktene og at de tok seg inn på gruveområdet.
Les mer
I fakkeltog mot giftdeponi i Nesset

I fakkeltog mot giftdeponi i Nesset

  • 22.01.2018 12:19:00
Det er stor motstand mot planen om å bygge eit deponi for farleg avfall i Nesset og laurdag vart dette markert med fakkeltog. Innbyggjarane fryktar at fjorden og grunnvatnet skal bli forureina.
Les mer