nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Guttelvik seier nei til deponiplanane

Guttelvik seier nei til deponiplanane

  • 31.05.2018 08:52:00
Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand. Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å si nei til deponiplanane på Raudsand. Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.
Les mer
Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

  • 17.04.2018 13:59:00
Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommuner vil komme med innsigelse imot planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Håpet er at også Kristiansund og Averøy blir med på innsigelsen. Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) som opplyste dette i Tingvoll kommunestyre torsdag. Det er hun som har tatt initiativet til et samarbeid mellom kommunene om en slik innsigelse.
Les mer
KrF: Nei til deponi på Raudsand

KrF: Nei til deponi på Raudsand

  • 16.04.2018 13:48:00
Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal, heter det i en pressemelding fra fylkesstyret.
Les mer
Holder konsekvensutredningen faglig mål?

Holder konsekvensutredningen faglig mål?

  • 28.02.2018 11:37:00
LESERINNLEGG av Geir Gaarder: Som bosatt på Tingvoll og med konsekvensutredninger som en sentral del av yrket i 25 år, har jeg både en personlig og en profesjonell interesse av prosessen som foregår rundt det planlagte avfallsdeponiet i tidligere Raudsand gruver. Forutsetningene som ligger bak konklusjonene må holde mål. Metodikk og bruk av resultatene skal være korrekte.
Les mer
Et blikk på kreftene bak Bergmesteren Raudsand

Et blikk på kreftene bak Bergmesteren Raudsand

  • 27.02.2018 09:32:00
Kronikk fra styret i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset": Det kan for tiden registreres stor aktivitet i pressen og på sosiale medier rundt deponiplanene på Raudsand. Tiltakshaver og hans forbundsfeller har skjerpet retorikken og det brukes til dels svært kraftig skyts mot motstanderne. Vi føler oss derfor nå utfordret til å snu søkelyset.
Les mer
Raudsand useriøst konsept

Raudsand useriøst konsept

  • 22.02.2018 09:43:00
Bellona mener at alternativet med behandlingsanlegg og deponi på Raudsand i Nesset kommune er et useriøst konsept.
Les mer
Bellona vil at staten overtar gruvene

Bellona vil at staten overtar gruvene

  • 22.02.2018 09:35:00
Miljøstiftelsen Bellona er ikke i tvil om at Norcems gruver i Brevik er det beste alternativet til deponi for behandlet farlig avfall. Bellona foreslår at staten vurderer å overta rettighetene til bruken og driften av gruvene.
Les mer