nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Deponikonferanse i Molde

Deponikonferanse i Molde

Giftfritt Molde arrangerte onsdag 26. august 2020 en mini deponikonferanse i Molde. Hensikten med konferansen var å samle sentrale "deponimotstandere" for å oppdatere og informere om status i saken samt belyse aktuelle problemstillinger og saker i den videre beslutningsprosess. Denne konferansen var å anse som et lukket forum for de inviterte.

Programmet for konferansen:

Møteleder:  Stig O. Jacobsen, Giftfritt Molde

Kl. 15:00     Velkomst og åpningsinnlegg «Hvor står deponisaken nå»
                   v/ styreleder Lodve Solholm, «Giftfritt Molde»

Kl. 15:15     «Deponisaken sett fra redaktørkrakken i Nei til giftdeponi»
                  v/ redaktør Jahn-Arne Danielsen, "Nei til giftdeponi"

Kl. 15:30      «Fylkeskommunens rolle»
                  v/ Tove-Lise Torve, fylkesordfører, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 15:45     «Handlingsrommet for Molde kommunestyre fra et juridisk ståsted»
                  v/ professor dr. juris Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen

Kl. 16:00     Benstrekk og «noe å bite i»

Kl. 16:20    «Direktoratet for Mineralforvaltning sin rolle i plan- og utbyggingssaker»
                 v/ Ernst Kristiansen, tidl. rådmann i Nesset kommune

Kl. 16.35    Vi inviterer til korte innlegg fra de ulike politiske partiene
                 «Saksbehandling og beslutningsprosess fremover»

Kl. 17:00    Ordet fritt

Kl. 17:20    Oppsummering «Vegen videre»

Kl. 17:30    Avslutning

 

Share