nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har skiftet navn til "Giftfritt Molde".

Organisasjonen

Styret i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» har i dag, torsdag 30. januar 2020, enstemmig vedtatt å endre organisasjonens navn til «Giftfritt Molde». Dette ut fra det enkle forhold at Nesset kommune etter sammenslåingen med Molde kommune og Misund kommune fra og med 1. januar 2020, har opphørt å eksistere.

Det formelle vedtaket om navneendring gjøres i henhold til vedtektene på det ordinære årsmøtet som avholdes senere i år.

- Siden vi intensiverer vårt motstandsarbeid i Molde kommune nå, blant politikere og innbyggere, er vi glade for dette styrevedtaket som gir organisasjonen et mer korrekt navn i forhold til den kommunen som det planlagte giftdeponiet ligger i, sier styreleder Lodve Solholm.

Navneendringen trer i kraft fra 30. januar 2020.

Molde, 30. januar 2020
for styret
Lodve Solholm
styreleder

Share