nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Høringsuttalelse til Nesset kommune i 2018 - oppdatert 2020

Høringsuttalelse til Nesset kommune i 2018 - oppdatert 2020

Organisasjonens høringsuttalelse til Nesset kommune ang. «Reguleringsplan Bergmesteren, Raudsand" datert juni 2018, er  supplert med vår høringsuttalelse til Ekspertutvalgets rapport, januar 2020.

Her kan du laste ned den oppdaterte versjonen pr. 13.01.20 av Høringsuttalelse pdf (23 mb)

Share