nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Folkemøte: Giftdeponi ved fjorden?

Folkemøte: Giftdeponi ved fjorden?

 

Hvorfor sier alle de andre 12 utpekte kommunene NEI?
Det er mange grunner for å si NEI til giftdeponi.
Kom og hør hva politikerne sier, og still spørsmål!
 

Kom på Bjørnsonhuset, Scandic Seilet, Molde
Kom på folkemøte onsdag 4. september, kl. 19.00 - 21.30Folkemøte med paneldebatt

Bør det planlagte nasjonale behandlingsanlegget og deponiet for uorganisk farlig avfall lokaliseres til Raudsand?
Møteleder er Lodve Solholm, styreleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset».

19:00 Velkommen og innledning

19:10 Hvorfor Raudsand ikke er egnet som lokalitet for et anlegg og deponi for farlig avfall – og hvorfor er dette en trussel også for regionen

19:20 Hvorfor frykter også mange i Nesset et giftdeponi

19:35 Dersom deponi – overkjøring av lokaldemokratiet

19:55 Kort benstrekk

20:10 De politiske partiene innleder til paneldebatt – Hvor står de ulike politiske partiene i Møre og Romsdal i denne viktige saken for Nye Molde kommune & vår region?

20:40 Paneldebatt Lodve Solholm – Innlegg fra ungdomsrepresentanter debattleder – Åpent for spørsmål fra salen

Ca. 21:30 Avslutning

Share