nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Innkalling til ordinært årsmøte 2019

Innkalling til ordinært årsmøte 2019

I henhold til vedtektenes paragraf 8 innkalles det herved til ordinært årsmøte i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset". Det vises i den forbindelse også til annonsering i Romsdals Budstikke, Tidens Krav, Driva, Aura Avis og Åndalsnes Avis 20./21. juni 2019.

Dato: Torsdag 4. juli 2019 kl. 19:00
Sted: Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik

I tillegg til ordinære årsmøtesaker blir det gitt en orientering om status og planer i "deponisaken" - kanskje den største miljøtrusselen i vårt område nå.

Saksliste

 1. Valg av møteleder samt personer til å underskrive protokollen
 2. Registrering av fremmøtte stemmer / antall stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Styrets årsberetning 2018
 5. Årsregnskap 2018
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett 2019
 8. Valg
  a. Styremedlemmer
  b. Revisor

Det blir servering av kaffe, vann og litt å bite i.

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtet.

Molde/Tingvoll, 18. juni 2019

Kristin M. Sørheim
styreleder
sign.

Share