nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Snart blir det avgjort om det blir deponi i Brevik – dette betyr utfallet for driften på Langøya

Snart blir det avgjort om det blir deponi i Brevik – dette betyr utfallet for driften på Langøya

Jobber videre: Det vil ikke være fullt i sydbruddet før i 2026. Arkivfoto av Jarl Rehn-Erichsen.

Nå går alle og venter på Miljøverndepartementets avgjørelse i deponisaken. Blir det deponi i Brevik, og hva betyr det for Noah sin drift på Langøya?

Holmestrand: Jarlsberg Avis har spurt prosjektdirektør Egil Solheim om hva de to ulike utfallene betyr i praksis for den videre driften ved Noah sitt anlegg på Langøya.

Hvis Noah får et ja fra Klima- og miljødepartementet til å anlegge deponi i Brevik, hva betyr det for driften på Langøya?

Og hvis det blir et nei fra departementet, hva betyr det for driften videre?

Fortsatt drift

– Med basis i dagens planer for ferdigstillelse av Langøya, gjelder følgende årstall, forklarer Solheim.

Spørsmål 1: Dersom NOAH ikke får tillatelse til å gjennomføre Langvik prosjektet, som baseres på mottak og behandling av farlig avfall på Langøya og deponering i Dalen gruver, gjelder følgende, direkte utdrag fra vår gjeldende tillatelse:

* NOAH vil motta, behandle og deponere farlig avfall til år 2026 eller til deponiet for farlig avfall i Sydbruddet er fylt opp til tillatt nivå.

* NOAH vil motta og deponere ordinært avfall i Nord og Sydbruddet fram til henholdsvis 2024 og 2029, eller til fyllingshøyder i tillatelsen er oppnådd.

* Deponiene i Nordbruddet og Sydbruddet skal være ferdig tildekket innen henholdsvis år 2027 (Nordbruddet) og 2034 (Sydbruddet).

Like lenge

Spørsmål 2: Dersom NOAH får tillatelse for å gjennomføre Langvik prosjektet, vil følgende gjelde:

* Som spørsmål 1.

* I tillegg vil NOAH på Langøya motta og behandle farlig avfall tilsvarende dagens mottaksgrenser i en periode etter at Langøyas deponikapasitet for farlig avfall er oppbrukt.

* Deponering av behandlet farlig avfall i Dalen gruver i Brevik vil ta over etter at Langøyas deponikapasitet er oppbrukt.

Ettervern

I tillegg til disse årstallene vil Noah være til stede i en eller annen form i sikkert 30 år etter at deponiet er ferdig tildekket.

– Det er viktig å få med seg at selv om Langøya er ferdig tilbakeført og deponiene er fulle, så har Noah et ansvar for å overvåke deponiene i mange år fremover, forklarer han.

Avgjøres snart

Avgjørelsen om det blir deponi for farlig avfall i Brevik ligger nå på klima- og miljøministerens bord.

Det er et stort press fra alle involverte i saken, og det er ventet at en avgjørelse kommer ganske snart.

NOAH_Egil Solheim_JA Rehn-Erichsen_190116.jpg
Prosjektdirektør Egil Solheim i Noah. Foto: Jarl Rehn-Erichsen

Kilde: Jarlsberg Avis 16.01.19

Share