nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.



«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» leverer høringssvar: Argumenterer mot deponiplanen

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» leverer høringssvar: Argumenterer mot deponiplanen

Kristin Sørheim innleder pressekonferansen som startet fredag 15. juni kl 11 på Seilet.  FOTO: PER TORMOD NILSEN

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» leverer høringsuttalelse til Nesset kommune, og går sterkt mot «Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand».

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» holder fredag formiddag pressekonferanse der organisasjonen presenterer sitt høringssvar til reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand.

Høringsfrist var 1. juni, men «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er mellom aktørene som søkte om, og fikk utvidet frist.

- Vi har i dag sendt inn høringsuttalelse til Nesset kommune,  og konkluderer med å gå sterkt mot den fremlagte «Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand», opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Organisasjonen opplyser at uttalen de leverer er omfattende, og danner bakgrunn for konklusjonen.

- Høringssvaret er delt inn i hovedtemaene historikk, transport, geologi, omdømme, aktørene bak – operasjonelle forhold, lokaldemokratiet – stor lokal motstand, og formelle forhold – svakheter, feil og mangler ved plandokumentene, heter det i pressemeldingen.

Saka oppdateres.

Kilde: rbnett.no / Anita Vingen 15.06.18

Share