nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Raudsand: Listhaug vil ha svar fra statsråden

Sylvi Listhaug (FrP)

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (FrP) sendte mandag inn spørsmål til Stortingets president der hun spør om "statsråden kan redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand? Hvis ikke, vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere? Har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden eller naturen rundt anlegget?"

Listhaug begrunner spørsmålet med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om hvilke miljøgifter og farlig avfall som er lagret i deponiet på Raudsand.

Stortingsrepresentanten, som nylig besøkte området, peker på at det er uro i lokalmiljøet for at man ikke har fått tilstrekkelig informasjon om hvilke miljøgifter og farlig avfall som er lagret, og hvilken risiko det er for at det kan renne ut i fjorden og områdene rundt.

Kilde: Aura Avis 11.06.18

Share