nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Tingvoll formannskap: Nei til deponi

Tingvoll formannskap: Nei til deponi

Per Gunnar Løset orienterte.

Tingvoll formannskap vedtok tirsdag innsigelse mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune.

Det går tydelig fram at de mener Nesset ukritisk har vedtatt planforslaget. Formannskapet i Tingvoll konkluderer rett og slett med at området er uegnet til formålet.

Burde hørt på naboene

Saksbehandler Per Gunnar Løset la fram saksframlegget, og mener at Nesset burde hørt på nabokommunene. For det ville helt åpenbart blitt konflikt. Området grenser blant annet både mot Gjemnes og Tingvoll.

- Nesset har fått helt tydelige signaler hele tiden. Nesset kommune sendte dette ut, som om dette var enkelt. Men det er det ikke, sa varaordfører Peder Aasprang (Sp)

Ordfører Milly Bente Nørsett (Ap) var erklært inhabil som styremedlem i "Jeg velger meg et giftfritt Nesset".

Sterkt virkemiddel

Aasprang la til:

- Jeg synes det er rett at vi bruker dette sterke virkemidlet i plan- og bygningsloven med innsigelse. Det er et politisk spill rundt det som har foregått.

Tingvoll, Sunndal og Nesset samarbeider om en felles innsigelse med hjemmel i plan og bygningsloven paragraf 5-4.

Strider imot

Vedtaket fra formannskapet inneholder blant annet at det må fremmes innsigelse fordi planen i vesentlig grad er i strid med plan- og bygningsloven, i strid med sjøområdeplana for Nordmøre - og i strid med forvaltningsmål og miljømål i Vannforskriften.

I konflikt

Videre at planen kommer i konflikt med næringslivsinteresser og fritidsinteresser i nabokommunene. Naturmangfoldet, naturmangfoldloven kulturminner, kulturminneloven (Honnhammaren i Tingvoll), samt er skadelig for områdets og regionens omdømme.

Innsigelsen gjelder planen i sin helhet, havneområdet og industriområdet inkludert sjøfylling, deponi for uorganisk avfall samt deponiene 2,3,4 og 5 for ordinært og inert avfall.

Kilde: Aura Avis / Yngve Lie 06.06.18

 

Share