nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Ønsket et ja til deponiplanene på Raudsand

Ønsket et ja til deponiplanene på Raudsand

Medlem i fylkesutvalget, Torgeir Dahl (H).

Torgeir Dahl (H) svømte motstrøms og foreslo at fylkeskommunen sa ja til reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand.

På mandag behandlet fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt høringsinnspill til deponiplanene på Raudsand. Fylkesrådmannen hadde innstilt på at de skulle være kritiske til planene.

Innledningsvis fremmet medlem i fylkesutvalget Torgeir Dahl (H) et alternativt forslag til vedtak, hvor det heter at fylkesutvalget er positive til planene på Raudsand – noe han ikke fikk mye støtte for i fylkesutvalget.

– Dette er en sak som vekker sterke følelser, og det skal man ha respekt for. Men nå opplever jeg at det har blitt gjort et meget viktig og seriøst arbeid for å utvikle dette området og få det inn på et nytt spor. Jeg synes tiltakshaverne har gjort et godt arbeid for å synliggjøre konsekvensene, og at de svarer ut på en troverdig måte at dette er innenfor det som er forsvarlig, sa Dahl.

Forurenset

Samtidig påpekte han at fjorden ikke akkurat er fri for forurensning i dag.

– Det er interessant at vi snakker om akvakultur, som har sine egne problemer med forurensning. Det nåværende nasjonale anlegget er på Langøya i Oslofjorden. Det er et ganske attraktivt friluftsområde, og vi har sett hvordan det området ser ut. Her snakker vi om fjellhaller, og de fremste fagmiljøene sier at dette er høyst forsvarlig, sa Dahl

– Vi har jo etterlyst Molde kommune sitt engasjement i denne saken, og nå kom det, sa fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) sarkastisk.

Det måtte Dahl ha en replikk til.

– Jeg sitter ikke her som ordfører i Molde kommune, men som medlem i fylkesutvalget. Jeg uttaler meg som politiker i fylkespolitikken, sa Dahl.

Hans hovedargument var at planene slik de foreligger kan bidra til å rydde opp på området, og påpekte at det i dag siger forurensning ut i fjorden fra området, og at dette ikke har blitt ryddet opp.

– Bildet er noe mer nyansert enn det man får i det offentlige ordskiftet. Og hva er alternativet? spurte Dahl.

Må ryddes opp

Frank Sve (Frp) var tydelig på at han var imot, og mente at man ikke kunne starte nytt deponiarbeid før man hvert fall har ryddet opp det som allerede er i området.

– Jeg tenker at dette er en historisk mulighet til å få inn store aktører til å ta tak i dette på en forsvarlig måte. Det kan også bidra til at området blir satt i forsvarlig stand, avsluttet Dahl.

Dahl sitt forslag fikk Høyre sine to stemmer og falt. Fylkesutvalget gikk dermed for fylkesrådmannen sin innstilling om å reise innsigelse mot deponiplanene.

Kilde: Tidens Krav / Alexander Lehmann -  tk.no 04.06.18

Share