nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.«Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand» ligger ute på høring. SEND INN MERKNADER!

«Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand» ligger ute på høring. SEND INN MERKNADER!

I månedsskiftet mars/april la Nesset kommune ut «Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand» på høring. Planen omfatter etablering av et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall, det såkalte giftdeponiet.

Høringsfristen er 1. juni 2018.

Vi oppfordrer ALLE MOTSTANDERE om å sende inn en merknad til høringen slik at motstanden mot de planlagte etableringer på Raudand demonstreres tydelig, enda en gang. Det er nå det gjelder!

Til dere som i fjor sendte inn høringsuttalelse til Miljødirektoratet på Bergmesteren Raudsand AS sin søknad om å få etablere deponi for ordinært avfall, det såkalte deponi 2, vil det kanskje være tilstrekkelig bare å omformulere denne.  Det må imidlertid komme klart frem at uttalelsen nå gjelder «Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand».

Nesset kommune har opprettet en egen nettside for høringsuttalelser i denne saken. Her er alle sakspapirene lagt ut samt skjema for høringsuttalelse (KF-239). Merknader til planforslaget kan sendes på elektronisk skjema (se nevnte nettside), som e-post til postmottak@nesset.kommune.no eller
pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

For øvrig vil vi orientere om at vår organisasjon har under utarbeidelse en omfattende merknad til høringen med bidrag fra flere tungtveiende fagmiljøer. Her levnes det ikke tvil – dette prosjektet må ikke realiseres!

Vår høringsuttalelse vil bli tilgjengelig her på våre nettsider, og selvsagt på Nesset kommunes sider for den aktuelle høringen, så snart den er klar.

Vi takker dere for fortsatt engasjement i denne svært viktige saken.

 

15. mai 2018

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Kristin Sørheim                                Stig O. Jacobsen                              Anne Grete Svenøy
styreleder                                         nestleder                                          prosjektleder

Share