nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Åpent brev til Bergmesteren Rausand AS: – Håper gemyttene snart roer seg

Åpent brev til Bergmesteren Rausand AS: – Håper gemyttene snart roer seg

Håper vi kan diskutere Rausand uten urene taklinger, skriver innsenderen. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Åpent brev til Bergmesteren Raudsand AS fra Vigdis Fjørseid.

Saken om deponi for farlig avfall på Rausand er en opprivende sak for befolkningen i Nesset kommune. Det skaper splid mellom naboer, venner og familie.

Jeg håper at gemyttene snart roer seg og at en kan diskutere saken uten "urene taklinger". Det er etter min oppfatning ikke særlig positivt for hverken det ene eller andre synet på saken å bruke "taklinger", som kvalifiserer til både "gult og direkte rødt kort", for å bruke fotballspråket.

Den type argumentasjon folk bruker for å fremme eget syn får den enkelte selv stå for.

For min egen del mener jeg debatten bør dreie seg om saken og ikke om personer.

Jeg er skeptisk til at det skal etableres et deponi for farlig avfall på Rausand. Det forbeholder jeg meg retten til uten at noen skal "henge meg ut" i det offentlige rom. Jeg har satt meg godt inn i saken, og det er årsaken til skepsisen.

Ved fremleggelsen av Konsekvensutredningen 30.11.2017 stilte jeg spørsmål ved redegjørelsen fra Bergmesteren, samt brev fra ordfører i Nesset kommune, datert 27.09.2016, som ble sendt til Klima- og Miljødepartementet. Spørsmålet gjaldt redegjørelsen av hvilke typer avfall Bergmesteren redegjorde for at dere kan ta imot. Dette gjelder tabell 4, side 19, "Behandlingsalternativer for annet farlig avfall enn flyveaske og syre for Rausandalternativet". Her kommer frem i tabellen at estimert mengde kvikksølvavfall, alunskifer og annet radioaktivt avfall er 50.000, og da går jeg ut fra at vi snakker om tonn og ikke kilo?

Seniorrådgiver Vidar Aarvoll i Veidekke svarte på mitt spørsmålet at Bergmesteren hadde mottatt brev fra Miljødepartementet med spørsmål om dere ville ta imot lavradioaktivt avfall, og at dere hadde svart nei på spørsmålet fra departementet. Det var ikke et svar på mitt spørsmål, siden jeg viste til redegjørelsen dere sendte, og ikke et brev eventuelt kun dere kjenner til.

Det hadde vært veldig fint om dere kunne publisere svaret dere sendte til departementet, samt brevet/mailen dere mottok med spørsmålet. Dette er noe som uroer meg samt mange andre i kommunen.

Følgene ønsker jeg og mange andre også svar på:

  • Vil deponiet ta imot avfall fra offshore industrien? Såkalt Norm avfall?
  • Er det slik at et deponi for farlig avfall kan bli pålagt å deponere radioaktivt avfall? Pga. internasjonale avtaler?

Håper på en god og åpen dialog om disse spørsmålene og at dere kan gi meg og mange andre svar på dette.

Med vennlig hilsen
Vigdis Fjøseid

Kilde: rbnett.no 07.05.18

Share