nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Ordfører Milly Bente Nørsett og konstituert rådmann Bjørn Sletbakk informerte torsdag kommunestyret i Tingvoll om at de sammen med Gjemnes og Sunndal kommuner forbereder en innsigelse mot planene om giftdeponi på Raudsand i Nesset. Det betyr at reguleringsplanen ikke kan vedtas av Nesset kommune, men bringes inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommuner vil komme med innsigelse imot planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Håpet er at også Kristiansund og Averøy blir med på innsigelsen.

Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) som opplyste dette i Tingvoll kommunestyre torsdag. Det er hun som har tatt initiativet til et samarbeid mellom kommunene om en slik innsigelse.

– En innsigelse har en annen og sterkere betydning enn andre reaksjoner, eksempelvis høringsuttalelser som lett kan bli avfeid, sier Nørsett til Tidens Krav.

Innsigelsen gjelder reguleringsplanen som Bergmesteren Raudsand har laget for planområdet på Raudsand. Denne ble vedtatt sendt ut på offentlig høring av Nesset kommunestyre 22. mars i år, med frist 1. juni for å komme med merknader eller kommentarer.

Kilde: Tidens Krav 16.04.18

Share