nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.«Giftfritt-lederne» møtte klima- og miljøministeren

«Giftfritt-lederne» møtte klima- og miljøministeren

MØTTE MILJØMINISTEREN: Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møtte i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen og representanter fra hans stab i departementet. F.v. Olbjørn Kvernberg (styremedlem), Pål Farstad (reiselivsdirektør Visit Northwest), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Stig O. Jacobsen (styrets nestleder), Kristin Sørheim (styreleder), Anne Grete Svenøy (prosjektleder).  FOTO: PRIVAT

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» møtte i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen og representanter fra hans stab i departementet. Det kommer fram i ei pressemelding som gruppa har sendt ut.

Fortalte om motstanden

– I tillegg til å presentere organisasjonen og dens arbeid, fikk vi anledning til å fremlegge våre synspunkter og bakgrunnen for vår motstand mot den planlagte etablering av et anlegg for farlig avfall på Raudsand, opplyser styreleder Kristin Sørheim.

I tillegg til Sørheim, var organisasjonen representert ved nestleder Stig O. Jacobsen, styremedlem Olbjørn Kvernberg og prosjektleder Anne Grete Svenøy. Reiselivsdirektør i Visit Northwest, Pål Farstad, var også med.

– Vi er svært glade for denne muligheten til å belyse saken i sin fulle bredde for miljø- og klimaministeren, sier Sørheim i pressemeldingen.

Fornøyde med møtet

Sørheim opplyser til Romsdals Budstikke at delegasjonen fikk 45 minutt med minister Elvestuen og hans folk.

– Vi fikk gått gjennom og forklart våre argument, både det som går på problem rundt transport, bergkvalitet, og en driver uten erfaring, seier Sørheim.

– Hvordan var responsen?

– Vi er fornøyde med møtet. De lyttet, og vi fikk også snakket litt om formalitetene videre.

– Hvor viktig var dette møtet for dere?

– Vi ser på det som et viktig møte. Statsråden har også hatt møte med ordfører i Porsgrunn, og er blitt gjort kjent med motstanden der. Det er viktig at han også er kjent med motstanden mot lokaliteten Raudsand. I vårt område er det bare kommunestyret i Nesset som har uttrykt støtte, hele omlandet ellers protesterer, sier Sørheim.

Skal hente inn flere innspill

Hun er kjent med at kommunestyret i Nesset i dag torsdag har på sakskartet utlegging av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand til offentlig ettersyn.

– Vi regner med at saka går gjennom der og kommer ut på høring. Vi skal jobbe videre for vår sak, med å hente inn flere innspill og kommentarer til konsekvensutredningen. Så kommer vi tilbake med våre synspunkt i høringsrunden, sier Sørheim.

Kilde: Pressemelding 22.03.18 fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» og rbnett.no

Share