nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.– Politisk ansvar å få på plass nytt deponi før 2022

– Politisk ansvar å få på plass nytt deponi før 2022

Bellona-leder Frederic Hauge. Foto: Atle Møller

Bellona mener det er reell fare for at farlig avfall igjen graves ned eller dumpes ulovlig dersom Norge ikke har et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi etter 2022.

Miljøstiftelsen Bellona mener det er et presserende behov for å få på plass et nytt deponi for farlig avfall i Norge.

– Det er et politisk ansvar å få på plass et nytt deponi for farlig avfall før eksisterende deponi på Langøya er fullt, antatt 2022.

Bellona ber derfor Klima- og miljødepartementet sørge for å iverksette de prosesser som er nødvendige for å sikre at vårt samfunn har løsninger for farlig industriavfall etter 2022.

– Om vi blir stående uten slike løsninger, vil dette være en dramatisk situasjon for det norske samfunnet. Bellona mener det er statens ansvar å sikre progresjon for å unngå dette, sier Frederic Hauge.

Kompetent

Frederic Hauge gjør oppmerksom på at Bellona samarbeider tett med NOAH og betrakter selskapet som en meget kompetent aktør.

– Er det Bellona som står bak NOAHs forslag om delt løsning mellom Langøya og Brevik?

– Nei, det er NOAHs forslag. Men Bellona har jobbet sammen med dem og vært diskusjonspartner i utarbeidelsen av forslaget, sier Frederic Hauge.

Gjenvinning ikke nok

Bellona tilbakeviser påstander fra enkelte hold om at resirkulering og gjenvinning av farlige avfallsstoffer nå har kommet så langt at det fjerner behovet for et nytt deponi. De ser ingen utviklingsbaner som fjerner behovet for deponi.

Det er enkelte typer industrielt avfall hvor deponi er en bedre miljømessig løsning enn resirkulering, mener Bellona:

* Der resirkulering ikke er tilstrekkelig kostnadseffektivt.

* Der stoffer og materialer heller bør ut av kretsløpet. Tungmetaller må behandles kjemisk for å binde metallene. Eksempelvis kvikksølv og kadmium må deponeres og ikke resirkuleres inn i verdikjeden.

* Totalt sett er det en bedre løsning å benytte flyveaske til å nøytralisere svovelsyre som inneholder tungmetaller, enn de resirkuleringsløsninger som finnes i utlandet.

* Selv med optimal avfallsminimering av flyveaske fra dagens forbrenningsanlegg ved uttak av salt, metaller og mineraler vil det være stort behov for deponi for denne type avfall i lang tid fremover.

Hele høringsinnspillet kan leses på www.bellona.no.

PD_gruvegangene i Br...

GRUVEGANGENE: Kart over gruvegangene til Norcem i Brevik, Heistad og Kjørholt. Staten er grunneier under Eidangerfjorden. Bellona vil at staten skal overta eierskapet av alle gruvegangene

Kilde: Porsgrunn Dagblad 21.02.18

Share