nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Frykter nytt, stort avfallsdeponi

Frykter nytt, stort avfallsdeponi

Rausand i Nesset kommune. Foto: Øivind Leren

LESERINNLEGG av Per Aarsund: 
Planer om oppstart av et stort gjenvinningsanlegg av farlig avfall i og ved gamle Rausand gruver i Nesset kommune gir grunn til bekymring.

Jeg er tømrermester, villsaubonde og visesanger, og bor på den lille veiløse øya Årsundøya i Tingvoll kommune på Nordmørskysten. Nylig urfremførte jeg protestvisa mi «Rausandvisa», under en dugnadskonsert på Tingvoll mot deponiplanene for farlig avfall på Rausand i Nesset kommune. 

Farlig avfall

Som dere som leser Fiskeribladet sikkert kjenner til, er det planer om oppstart av et stort gjenvinningsanlegg av farlig avfall i og ved gamle Rausand gruver i Nesset kommune, der utbygger Bergmesteren, med kjente aktører som Veidekke og Harald Storvik er på eiersiden. Som øyboer og med en oppvekst der kilenotfiske var en stor næring, er min skepsis stor mot dette omstridte prosjektet og jeg frykter for konsekvensene for fjord og hav med tanke på eventuelle forlis av fraktebåter, og avrenning av giftstoffer til sjø fra det gigantiske landbaserte anlegget.

Mange er for og mange er imot en slik utbygging, slik som det ofte blir i slike omstridte saker, og for meg er det naturlig å bruke ord og toner for å prøve å synliggjøre den store utfordringen vi her på Nordvestlandet står ovenfor, med tanke på de for meg skremmende planene for lagring av giftig avfall på Rausand. Jeg har ennå friskt i minne dramatikken da frakteskipet Federal Kivalina gikk på land på sørvestspissen av Årsund øya i Oktober 2008, fullastet med aluminiumoksid. På tross av fine værforhold der Freifjorden er brei og leden god, og med Norsk los om bord, gikk den 200 meter lange båten på grunn, og ble liggende der i flere dager.

"Fra eksperthold blir det hevdet i diverse rapporter at skipsleden inn fjorden til Rausand er problemfri uten nevneverdige farer, men jeg har tungt for å slå meg til ro med dette."

Transporteres sjøveien

Planene for det store avfallsdeponiet medfører at det vil bli transportert store mengder farlig uorganisk avfall sjøveien opp langs hele Norskekysten og inn til Rausand, der avfallet som ikke kan gjenvinnes skal lagres til evig tid. 

Fra eksperthold blir det hevdet i diverse rapporter at skipsleden inn fjorden til Rausand er problemfri uten nevneverdige farer, men jeg har tungt for å slå meg tilro med dette. Uhell kan og vil skje før eller siden enten av menneskelig eller teknisk svikt, og ingen kan gi 100 % garanti for at ikke et stort skip en dag ligger oppe i fjæresteinene, og at det giftige avfallet lekker ut. Hvis det verste skjer, vil en slik forurensing medføre store negative konsekvenser for fisk og andre maritime arter som inngår i matfatet vårt her langs kysten, slik jeg ser det.

Håpet mitt med dette leserinnlegget er at dere i fiskeribransjen, som er avhengige av at det maritime økosystemet fungerer, kan tenke over konsekvensene av ett slikt stort miljøinngrep som giftdeponiplanene representerer og kanskje lande på at dette er noe dere ikke vil skal bli realisert. 

Svekket omdømme

En slik utbygging vil etter mitt syn gi ett svekket omdømme for fiskerinæringen langs kysten i overskuelig fremtid, og medføre en fare for forringelse av matkvaliteten som vi alle er så avhengige av. Jeg personlig kan leve godt med å bli omtalt som bakstreversk som ikke vil ha dette giftdeponiet, men jeg lever ikke godt med tanken på at kommende generasjoner både på land og til vanns må ta hånd om enorme mengder avfall til evig tid. «Rausandvisa» ble skrevet i frykt for at planene skal bli en realitet og den finnes på Youtube for den som vil høre og se.

Per Aarsund

Kilde: Fiskeribladet 11.02.18
 

Share