nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Innkalling til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Innkalling til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

I henhold til vedtektenes §8 innkalles det herved til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Det vises i den forbindelse også til varsling av årsmøtedato gjennom organisasjonenes julehilsen som ble publisert på nettsiden 20. desember 2017, til kunngjøring på organisasjonens nettside 18. januar og gjennom annonser i pressen 20./22. januar 2018.

Dato:     Torsdag 8. februar 2018 kl. 18:00.
Sted:     Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik.

Saksliste

 1. Valg av møteleder samt personer til å underskrive protokollen
 2. Registrering av fremmøtte stemmer og antall stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Styrets årsberetning 2017
 5. Årsregnskap 2017 
 6. Innkomne saker
  Innen fristens utløp var det ikke kommet inn noen forslag.
 7. Budsjett 2018
 8. Valg
  Ingen styremedlemmer står på valg i 2018 iht vedtektenes §12 om tjenestetid som er 2 år.

Merk: Innledningsvis i møtet vil det bli gitt en kort statusoppdatering / driftsrapport.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Molde/Tingvoll, 18. januar 2018

Kristin M. Sørheim
styreleder
sign.

Share