nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Nils Toven: – Jeg har mine ord i behold

Nils Toven: – Jeg har mine ord i behold

Bestemt: Nils Toven vil ikke at noen skal tro han ikke kan dokumentere sine påstander. Foto: Aura Avis.

I fredagens avis svarer seniorrådgiver i Veidekke ASA, Vidar Aarvold, på påstander Nils Toven kommer med om forhold ved gruvene på Raudsand. Det ønsker Toven å svare tilbake på.

Det er særlig tre punkter Nils Toven ønsker å si noe om av det som kommer fram i svaret fra Vidar Aarvold. Det er gjenværende malmreserver, dumping i gruvesjaktene og at de tok seg inn på gruveområdet.

– Jeg mener Aarvold har feil i sine uttalelser om gjenværende malmforekomster. Resterende malmforekomster av vanadium som ble registrert på 80-tallet er 16.5 millioner tonn på Raudsand. Det var to år før nedleggelsen av gruvedriften. Ved nedleggelsen var det malm igjen for 18 års drift etter datidens produksjon, sier Toven.

Han viser til et notat til styret i Raudsand Gruber, datert 15. desember 1980, der det kommer fram at påviste malmreserver er over 16.5 millioner tonn. I dokumentet er det spesifisert malmreserver på hvert nivå mellom -580 og -220.

– Den viser at jeg har ordene mine i behold, og jeg vil gjerne se dokumentasjonen på at det ikke er malm igjen, sier Toven.

Utslipp til gruvesjaktene

Toven reagerer også på at det kommer fram påstander om at Staten på 90-tallet ga tillatelse til å deponere restavfall i malmsjakten og personalsjakten. Det mener Toven er feil, og viser til bekreftelse fra Miljødirektoratet.

– Miljødirektoratet bekrefter at de ikke har gitt tillatelse til deponering av restavfall i malmsjakta på Raudsand Gruber. Det er gitt tillatelse til å slippe prosessvann i gruva, sier Toven, som viser til epost fra Miljødirektoratet datert den 16. november 2017. Der står det at «Miljødirektoratet (tidl. SFT/Klif) har ikke gitt tillatelse til deponering av avfall i malmsjakta på Raudsand Gruber. Vi har gitt tillatelse til å slippe prosessavløpsvann til gruva på kote +4, nå gjøres ikke det lenger».

I en annen epost datert 30. november 2017, skriver Miljødirektoratet at «vi kan bekrefte at det ikke er gitt tillatelse til dumping av big-bags med avfall i personalsjakta ved Raudsand Gruber. Men vi vil samtidig opplyse om at vi er kjent med at Aluscan tømte sekker i personalsjakta i 1989. SFT ga den gang tilbakemelding på at dette ikke var tillatt». Nils Toven mener dette er god nok dokumentasjon på at han har ordene sine i behold.

Åpent

– Vi ble beskyldt for å bryte oss inn. Det gjorde vi ikke. Alt var åpent da vi kom til gruvesjakta. Hvorfor ble vi ikke anmeldt til politiet den gangen dersom det vi gjorde var ulovlig, spør Toven.

Toven viste til at når de oppdaget at sjakta ikke var sikret umiddelbart kontaktet eieren, næringsdepartementet, om dette da de var redde for at barn eller dyr skulle falle ned i den 600 meter dype sjakten. Toven viser til korrespondanse med næringsdepartementet i juli 2017, hvor de også ble bedt om å bistå med å tegne inn på kartet hvor sjaktåpningen lå, da næringsdepartementet ikke kunne finne den selv. De ønsket seg også bilder av stedet

Kilde: Aura Avis / Tommy Rustad 30.01.18

Share