nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Gruveveteran: Frykter eksplosjon på Raudsand

Gruveveteran: Frykter eksplosjon på Raudsand

Ikke imponert: Nils Toven er ikke imponert over saksbehandlingen Nesset kommune har gjennomført i deponisaken. – Informasjon og folkeopplysning har ikke blitt vektlagt i prosessen, og fire orienteringsmøter i formannskapet, uten protokollføring, hører selvfølgelig ingensteds hjemme, sier gruveveteranen. FOTO: Aura Avis.

– Ordføreren sier at folk kan sove trygt. Han, som bor i Eidsvåg, kan gjøre det. Hadde jeg bodd på Raudsand, ville jeg vært svært bekymret. Det sier gruveveteran Nils Toven. Han er overbevist om at det er dumpet risikoavfall både i personsjakta og i malmsjakta i det gamle gruveanlegget på Raudsand. Toven mener ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) skaper falsk trygghet når han uttaler at folket i Raudsand-bygda kan sove trygt.

Ifølge Toven er det overhodet ikke tvil om at det er dumpet risikoavfall i personsjakta og i malmsjakta. Gruveveteranen mener at Veidekke AS tillot dette og at mulighetene for å komme inn for å ta prøver ble blokkert. Toven mener det er hold i påstandene om at en hel båtlast med risikoavfall, losset fra et utenlandsregistrert skip, og ble tillatt dumpet i sjaktene. Sannsynligheten for at dette var radioaktivt materiale er stor, mener gruveveteranen.

– Jeg står inne for alt jeg sier. Om nødvendig kan alt dokumenteres. Årsaken til at jeg roper varsku, er frykten for en dramatisk eksplosjon. Det er svært viktig at noen tar seg inn i anlegget for å ta prøver og for å kartlegge risikoen. Vi har opplevd en gasseksplosjon før, og faren for at det kan skje igjen er urovekkende stor, sier Toven.

Nils Toven hadde sin første arbeidsdag i Rødsand Gruber i 1947. Han har vært med i mange ulike arbeidsprosesser i gruva, og mener at han kjenner anlegget svært godt. Det tynnes ut i rekken av gruveveteraner som kjenner arbeidsprosessene som ble utført, både over og under havoverflaten.

Innsikten i sjakter, tunneler, magasiner og mengden av storsalver i fjellet, er årsaken til at Nils Toven også er motstander av deponiplanene på Raudsand. Når det gjelder det såkalte Deponi 2, mener Toven at opplysningene om godt fjell overhodet ikke har rot i virkeligheten.

– Området for Deponi 2 har den dårligste fjellkvaliteten. Området ligger helt på grensa mot Gjemnes, og utenom selve gruveområdet. Det er satt av mange storsalver i forbindelse med tunnel- og magasinbygging i området. Storsalvene har laget sprekker i fjellet. I dette området kommer det også ned en bekk fra fjellet og den går rett i sjøen.

Dersom sjaktene i gruva er fylt opp med avfall, mener Nils Toven at der er i strid med miljøparagrafen i grunnloven. Det vil også være et overgrep mot de gigantiske malmreservene i området. I høringsuttalelsen til deponisøknaden skriver Direktoratet for mineralforvaltning at omsøkt tiltak ikke må bli et hinder for eventuell framtidig drift på malmreservene i området. I et notat til styret i Rødsand Gruber AS framgår det at malmreservene per juni 1980 var på 16,5 millioner tonn.

Kilde: Aura Avis 12.12.2018

Share