nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Dugnadskonsert og fakkeltog på Tingvoll: Takk for et fantastisk arrangement!

Dugnadskonsert og fakkeltog på Tingvoll: Takk for et fantastisk arrangement!

Tok initiativet: Vanessa Hagen og Hanne Iren Dahlen er blant initiativtakerne til lørdagens aksjon. Her sammen med Kristin Sørheim i "Jeg velger meg et giftfritt Nesset." Foto: Inge Nordvik.

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» retter en stor takk til initiativtakerne Hanne Iren Dahlen og Vanessa Hagen, lokale kunstnere, Tingvollordfører Milly-Bente Nørsett, styreleder Kristin Sørheim og alle som stilte opp i det flotte arrangementet på Tingvoll sist lørdag. Arrangement samlet henimot 300 deltagere og bekreftet den store folkelige motstanden mot deponiplanene på Raudsand. Vi gir oss aldri, var parolen.

Arrangementet på Tingvoll fikk omtale i nasjonale TV-nyheter på lørdag kveld samt bred dekning i lokalpressen. - Det er viktig å skape oppmerksomhet om «vår sak», sak Kristin Sørheim. -Vi er så få her ute på bygda at det er lett å late som vi ikke finnes. At det ikke betyr noe om giftig og farlig avfall fra hvor som helst blir dumpa i gamle gruveganger og nye utette fjellhaller der giftige og skadelige stoffer kan renne ut gjennom sprekker i berget og ut i fjorden. Der blir giftstoffene tatt opp av fisk, skalldyr, plankton og planter, for så å vandre videre opp i næringskjeden. Grønne, langsiktige og gode arbeidsplasser for alminnelige folk skal ikke måtte vike plassen for kortsiktige økonomiske interesser, sa hun.

– Vi trengte en formell organisasjon som kunne bidra med å skaffe fram kunnskap og representere alle som ikke vil godta dette anlegget i vårt nærområde. Som kunne sende formelle svar på utredninger og høringer, som kunne ta initiativ overfor fagetater og politikere som skal behandle saka. Men vi har aldri hatt kapasitet til eller mål om å engasjere og mobilisere på alle fronter, så derfor er det fantastisk at mange bare gjør ting på egen hånd, for å vise hva de mener om dette. – Så tusen, tusen takk til initiativtakerne og alle som har stilt opp i her kveld, avsluttet Sørheim.

Takk til alle som var involvert i forberedelser og gjennomføring av lørdagens dugnadskonsert og fakkeltog!

22. januar 2018
styret for organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»
 

Share