nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Demonstrasjon på Tingvoll mot deponi for farlig avfall på Raudsand: – Vi kommer ikke til å gi oss!

Demonstrasjon på Tingvoll mot deponi for farlig avfall på Raudsand: – Vi kommer ikke til å gi oss!

Fakkeltog: Stort frammøte til fakkeltoget som gikk fra Sellanrå ned til Tingvoll Fjordhotell. FOTO: INGE NORDVIK / SIGMUND TJELLE

Engasjementet mot deponiplanene på Raudsand var stort da et sted mellom 200 og 300 engasjerte deponimotstandere samlet seg for konsert og fakkeltog på Tingvoll lørdag kveld.

Denne saka ble først publisert i Driva.

 - Vi gir oss ikke før vi får stoppa planene om et nytt deponi for farlig nasjonalt og internasjonalt avfall. Nesten alle som har avgitt uttalelse går imot. Bare flertallet i Nesset kommunestyre er for – enn så lenge, sa Kristin Sørheim i sin til appell til de mange frammøtte til samfunnshuset Sellanrå.

Underskriftskampanje

Sørheim er leder i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" som kjemper for å unngå at Bergmesteren As med samarbeidspartnere skal få etablere et deponi for farlig avfall i fjellhaller på Raudsand.

Over 1000 personer har skrevet under på underskriftskampanjen mot deponiet. Det ble trolig flere under lørdagens arrangement.

Takket de frammøtte

Kristin Sørheim viste til at organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» ble stifta da noen plutselig oppdaga at det kunne bli aktuelt å anlegge et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

– Vi trengte en formell organisasjon som kunne bidra med å skaffe fram kunnskap og representere alle som ikke vil godta dette anlegget i vårt nærområde. Som kunne sende formelle svar på utredninger og høringer, som kunne ta initiativ overfor fagetater og politikere som skal behandle saka. Men vi har aldri hatt kapasitet til eller mål om å engasjere og mobilisere på alle fronter, så derfor er det fantastisk at mange bare gjør ting på egen hånd, for å vise hva de mener om dette.

– Så tusen, tusen takk til initiativtakerne og alle som har stilt opp i her kveld – til aktørene i støttekonserten og til fakkeltoget mot etablering av giftdeponi på Raudsand. Det er bedre å møtes ansikt til ansikt – med kultur som «våpen» – enn utskjelling på sosiale medier, sa Sørheim.

Driva_Hagen-Dahlen_S...
Tok initiativet: Vanessa Hagen og Hanne Iren Dahlen er blant initiativtakerne til lørdagens aksjon.
Her sammen med Kristin Sørheim i "Jeg velger meg et giftfritt Nesset." Foto: Inge Nordvik.

Åpent møte på Tingvoll.

I appellen viste hun til de mange frykta virkningene av både alt eksisterende deponi og det planlagte deponiet for farlig avfall. Hun viste også til at det om ikke lenge skal holdes et åpent møte på Tingvoll der det skal orienteres om deponiplanene.

-Vi er så få her i landet. Vi er så ubetydelige her ute på bygda at det er så lett å late som vi ikke finnes. At det ikke betyr noe om giftig og farlig avfall fra hvor som helst blir dumpa i gamle gruveganger og nye utette fjellhaller slik at giftige og skadelige stoff kan renne ut gjennom sprekker i berget, iforkastningssonene, ut i fjorden og bli tatt opp av fisk, skalldyr, planter og plankton og vandre videre opp i næringskjeden .

– Vi skal ikke gi oss om vi er få. Grønne, langsiktige, alminnelige og gode arbeidsplasser for vanlige folk skal ikke måtte vike for kortsiktige økonomiske interesser. Det kommer nye tider for avfallsbehandling. Vi skal vise miljøvernminister Elvestuen at folket som representerer nesten hele strandlinja rundt fjorden – og ikke bare en snipp ned til sjøen. Så får vi hjelpe hverandre med å skape andre arbeidsplasser både på Raudsand og ellers.

20 gode grunner

"Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har utarbeidet en liste der det ramses opp 20 gode grunner for å si nei til deponi for ordinært avfall (deponi 2) samt et nasjonalt behandlingsanlegg for det nasjonale deponiet for farlig avfall. Der kreves det mellom annet at det må ryddes opp i gamle miljøsynder fra tidligere drift på Raudsand. Ingen vet hva som er deponert og fortsatt ligger i gruver og åpne deponi. Det finnes ingen eller mangelfull dokumentasjon på dette. Det blir pekt på at kildeopplysninger kan tyde på at det er deponert radioaktivt avfall på Raudsand.

Tingvoll-ordfører Milly Bente Nørsett holdt også appell. Synnøve Harstad fra Raudsand takket for initiativet på vegne av deponimotstandere på andre siden av fjorden.

Driva_ordførere_1801...
Ordførere på deponikonsert: Fra venstre ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap) fra Averøy, Knut Sjømæling (Sp) fra Gjemnes og Milly Bente Nørsett (Ap) fra Tingvoll. Foto: Inge Nordvik.

Kilde: rbnett.no / 20.01.18
         Denne saken ble først publisert på driva.no

Share