nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Innkalling til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Innkalling til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Det ordinære årsmøtet 2018 avholdes torsdag 8. februar kl. 18.00 på Angvik Gamle Handelssted. Alle medlemmer i organisasjonen er velkommen til å delta. For nærmere informasjon og saksliste, se nedenfor.

I henhold til vedtektenes §8 innkalles det herved til årsmøte i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Det vises i den forbindelse også til varsling av årsmøtedato gjennom organisasjonenes julehilsen som ble publisert på nettsiden 20. desember 2017, samt til kunngjøring i pressen 20./22. januar 2018.

Dato:     Torsdag 8. februar 2018 kl. 18:00.
Sted:     Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik.

Saksliste

  1. Valg av møteleder samt personer til å underskrive protokollen
  2. Registrering av fremmøtte stemmer og antall stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Styrets årsberetning 2017
  5. Årsregnskap 2017 
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2018
  8. Valg
    Ingen styremedlemmer står på valg i 2018 iht vedtektenes §12 om tjenestetid som er 2 år.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Molde/Tingvoll, 18. januar 2018

Kristin M. Sørheim
styreleder
sign.

Share