nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.– Sier politikerne nei, blir det ikke noe deponi for farlig avfall på Raudsand

– Sier politikerne nei, blir det ikke noe deponi for farlig avfall på Raudsand

Folkemøte:Fagfolkene fra Norconsult svarte på spørsmål.FOTO: SIGMUND TJELLE/DRIVA

(DRIVA.NO) Daglig leder Harald Storvik gjentok på torsdagens folkemøte at det ikke blir noe deponi for farlig avfall på Raudsand dersom politikerne i Nesset sier nei til reguleringsplanen for området. Den eneste muligheten da vil være om regjeringa går inn og sier at deponiet skal bygges på Raudsand. Det ventes at reguleringsplanen legges fram for politikerne til sommeren.

Den første halvdelen av torsdagens orienteringsmøte i Nessethallen gikk med til å orientere om de ulike rapportene som er utarbeidet for konsekvensutredningen og sårbarhetsanalysen ved et eventuelt deponi for farlig avfall på Raudsand. Flere fagpersoner fra Norconsult med møteleder Bente Gjerstad i spissen, orienterte om metodikk, miljøpåvirkning, geologi og betydningen for lokalsamfunnet. Det ble også orientert om videre framdrift  og miljørisiko.

Hovedkonklusjonen er at det i følge Norconsult kan etableres et deponi for farlig avfall på Raudsand innenfor gjeldende regler og forskrifter.

– Tar ikke hensyn

Det kom mange hender i været da det ble åpnet for spørsmål og innspill. Fagpersonene i Norconsult fikk seg en direkte nesestyver av Hilde Falch-Krokå som bor på Rimstad gård i Tingvoll. Hun hadde lite til overs for konklusjonene hun nettopp hadde hørt.

– Er det slik at vi får jobb hos dere når vi må legge ned gårdsdrifta. Det er rart at dere er i så stor grad fokuserer på Nesset og økonomi uten å ta hensyn til hva oss andre som bor langs Tingvollfjorden mener?

Hun fulge opp seinere i debatten:

– Alt dette sjokkerer meg. Konsekvensutredningen er svada. Hvorfor tar dere ikke hensyn til nabokommunene. Dere  lever da ikke på en egen planet, sa Falch-Krokå.

Bente Gjerstad fra Norconsult viste til at de som har utarbeidet rapportene  tilhører de beste fagmiljøene i Norge, men hun hadde forståelse for at konklusjonene ikke passet alle.

Gamle synder

Mange av spørsmålene som ble stilt omhandlet prosessmetoder og andre tekniske løsninger. Fagfolkene fra Norconsult hadde problem med å svare opplysende på alt. Det ble blant annet stilt spørsmål rundt framgangsmåte på avfall som skal prosesseres i dagen.

Det ble også brukt tid på å avklare hvem som har ansvaret for gamle synder i området. Både deponiene som ligger i dagen og det som er dumpet i gruva.  Nils Toven, pensjonert gruvearbeider stilte spørsmålstegn ved avfall som er lagret i personsjakta og malmsjakta.

– I sommer var jeg med på å undersøke personsjakta. Vi fant gassutslipp der. Malmsjakta var blokkert.

Vidar Aarvoll fra Veidekke bekreftet gassutslipene men det ble konkludert med at det ikke er noen fare for eksplosjon. Alt som er lagret i gruva er lagret etter gitte tillatelser.

- Bergmesteren har ikke noe å gjøre med dette. Det handler om å hindre vanngjennomstrømmingen som er der og la avfallet ligge i fred.

Vigdis Fjøseid og Anders Torvik viste til et brev som skal ha gått til miljøvernministeren der det skal ha bli søkt om også å få ta imot lavradioaktivt avfall. Seniorrådgiver Vidar Aarvoll i Veidekke mente det slett ikke var slik. Han påsto at det var departementet som hadde bedt om svar på om det kunne lagres lavradioaktiv avfall på Raudsand.

– Vi sa nei.

Eksperiment?

Flere fra organisasjonen Giftfritt Nesset var til stede på folkemøtet. Blant dem Stig O. Jacobsen som har markert seg som en sterk motstander av deponiplanene. Han viste til alvorligheten i en sak som har et tusenårsperspektiv.

– Dere må forstå at det er stor skepsis. Vi har tidligere sett glanset papir på Raudsand. Selskap og ledere har kommet og gått. Det er viktig å få vite hvordan det står til med gjennomføringevnen og kompetanse. Hvor sikker kan vi være på at vi ikke blir sittende igjen med et stort eksperiment, spurte Jacobsen.

Styreleder John Strand i Bergmesteren svarte:

– Veidekke en av eierne i Bergmesteren. Veidekke omsetter for over 20 milliarder kroner i året og har drevet siden 1936. Samtlige år med plussresultat. Veidekke har også en lang historie på Raudsand med asfaltvirksomhen. Vi kjøpte oss inn i Bergmesteren i 2012. Vi kjente historien, men hadde - og har fortsatt tro på at det er mulig få til noe positivt på Raudsand.

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS holdt en lav profil i møtet. Han takket for frammøtet og oppfordret alle til å benytte anledningen til å  komme med innspill i høringsperioden. De frammøtte ble også oppfordret til å gå inn på Bergmesteren sin heimeside og lese rapportene fra Norconsult i fred og ro.

Denne saken ble først publisert i Driva. Artikkel skrevet av Sigmund Tjelle.

Kilde: rbnett.no / 01.12.17

Share