nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Medlemsmøte med stort oppmøte og engasjement

Medlemsmøte med stort oppmøte og engasjement

Medlemsmøte i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" - stort oppmøte med omlag 70 deltagere. Foto: Anne Grete Svenøy

Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" arrangerte tirsdag 17. oktober medlemsmøte i Angvika. -Det var et gledelig stort oppmøte med rundt 70 deltagere, opplyser prosjektleder Anne Grete Svenøy. 

Organisasjonen formål
er å stoppe planene om å etablere et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. I tillegg har Bergmesteren Raudsand søkt om utvidelse av dagens anlegg for å kunne motta enorme mengder såkalt ordinært avfall (deponi 2). Dette prosjektet ønsker man også å stanse! Organisasjonen har samtidig fokus på at det må ryddes opp etter tidligere drift på Raudsand.

Medlemsmøtet
Styreleder Kristin Sørheim ønsket velkommen og informerte om programmet og opplegget for møtet.  

De fremmøtte fikk deretter en grundig orientering fra daglig leder Stig O. Jacobsen om organisasjonens arbeid så langt samt status i de ulike deponiprosjektene. Under overskriften «Veien videre» ga han tilhørerne et godt innblikk i planene for det videre løp og ikke minst hvilke utfordringer man ser og som må løses. 

I møtets siste del var det lagt opp til åpen diskusjon, spørsmål og forslag. Her innledet Liv Solemdal (NORSØK) og Gunnar Waagen (Tingvollost) med sine tanker og synspunkter. Det var stort engasjement fra salen og det kom frem mange gode forslag og innspill som organisasjonens styre og ledelse tar med seg inn i det videre arbeid.  Styrelederen oppsummerte de ulike forslagene som vil bli vurdert nærmere. Noen vil det bli aksjonert på umiddelbart.

Det vanket lovord fra flere til organisasjonen styre og administrasjon. En spesiell takk ble imidlertid rettet til Stig O. Jacobsen som har frontet dette initiativet og som brukt mye av sin tid og sine ressurser for å organisere "motstandsarbeidet" på en målrettet og seriøs måte.

Ved møtets slutt takket styreleder Kristin Sørheim for et det store oppmøtet og engasjementet. Hun ønsket alle vel hjem med følgende lille utfordring: -Gå hjem og verv 5 medlemmer hver!

For å bli medlem, gå til innmeldingsskjema her.

Share