nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Gjelsten med ny deponiløsning

Gjelsten med ny deponiløsning

Bjørn Rune Gjelsten spiller nå inn et helt nytt alternattiv med en delt løsning, som skal eliminere ulempene for innbyggerne i Brevik. FOTO: AUDUN BRASTAD

Gjelsten Holding-eide NOAH AS lanserer nå en helt ny delt løsning for farlig avfall, med produksjon på Langøya i Oslofjorden og deponering i Brevik i Telemark.

NOAH AS konkurrerer med Bergmesteren Raudsand AS i Nesset om å bli framtidig deponi for farlig avfall i Norge. NOAH har i dag det nasjonale deponiet for farlig avfall på Langøya, som vil være fullt om noen år. NOAH satser på nedlagte gruver i Brevik som framtidig deponi.

– Lokale myndigheter er positive i forhold til fortsatt drift på Langøya, sier Bjørn Rune Gjelsten, eneaksjonær i Gjelsten Holding - som igjen er eneaksjonær i NOAH AS.

– Minimal belastning

Bjørn Rune Gjelsten sier at den nye delte løsninga, med betegnelsen Langvik, vil bety at belastningen på lokalmiljøet i Brevik blir minimal.

Det blir ingen transport med bil. Konseptet innebærer at tørr stabilisert gips skal skipes fra Langøya til Brevik i "grønne" båter, drevet av gass eller elektrisitet. Det skal bygges ei ny kai på Kongkleiv utenfor byen og Norcems anlegg i Brevik. NOAH vil sprenge ut en ny 1,2 kilometer lang tunnel for direkte transport fra kaia og inn i gruva.

Bjørn Rune Gjelsten opplyser at det vil gå èn båt med 3.000-4.000 tonn daglig fra Langøya til Brevik.

– Beboerne i Brevik vil ikke se, høre eller lukte aktiviteten. Det blir ingen ny fabrikk i Brevik, og ikke det DSB definerer som et "storulykkeanlegg". Det blir heller ingen biltrafikk i Brevik. Og det blir svært lav risiko, fordi gipsen er stabilisert kjemisk og mekanisk, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– God løsning

Han framholder at Langvik er en god miljøfaglig og samfunnsøkonomisk løsning.

– Den gir lavere gjennomføringsrisiko enn et nytt anlegg til 1,0-1,5 milliarder kr. Bekymringer for lokalsamfunnet i Brevik er imøtekommet. Logistikkrisiko og belastning ved båt- og biltransport er fjernet. Og risiko ved prosessanlegg i Brevik er fjernet, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Han sier NOAH har fokus på nye gjenvinnings- og resirkuleringsløsninger, og at de ikke vil begrenses av en investering i nytt anlegg.

Industriarbeidsplasser

– NOAH er en viktig del av norsk infrastruktur. Vi har 230 norske industribedrifter og store norske forbrenningsanlegg som kunder. Vi sikrer viktige samfunnsfunksjoner og titusenvis av arbeidsplasser. Manglende forutsigbarhet er en bekymring i industrien. Anslagsvis halvparten av industrikundene våre vil få problemer faglig og økonomisk, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Kilde: rbnett.no / Egil Torvik 15.09.2017

Share