nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.- Direkte uansvarlig å legge nye deponi til Raudsand

- Direkte uansvarlig å legge nye deponi til Raudsand

Rystet: Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve vil ha opprydding og sikring av Raudsand, og stans i de nye planene. Foto: Wikipedia.

Tove-Lise Torve (Ap) var til stede under framleggelsen av Raudsand-rapporten, og er rystet over det hun fikk se.

Molde: – Dette er en sterk oppfordring til ansvarlige myndigheter om å ta tak i dette. Området må ryddes opp i og sikres. Det er direkte uansvarlig å etablere nye deponi i dette området før vi har kunnskap om det som allerede er lagret inne i gruvene og i området rundt, sier Tove-Lise Torve. Hun er er Arbeiderpartiets tredjekandidat til stortingsvalget fra fylket.

Beboerne og miljøet viktigst

Den tidligere Sunndal-ordføreren mener de nye planene må legges til side, og at beboerne i området må komme i første rekke.

– Helse, miljø og sikkerhet for de som bor på Raudsand, og miljøet i og rundt fjorden er viktigere enn å presse gjennom de nye deponiene, sier Torve.

– Ikke stabilt nok

Hun sitter igjen med sterke inntrykk etter gjennomgangen av rapporten.

– Det vi fikk presentert på pressekonferansen onsdag var svært skremmende. Det ble lagt fram dokumentasjon om en aktiv gassutvikling med sannsynligvis eksplosive gasser i eksisterende gruvesjakter. Det er også lagret en ukjent mengde lovlig og ulovlig reaktivt avfall som kan skape gasslommer i gruvene. Informasjonen om stor rasaktivitet både i gruvene og ut i fjorden tilsier at fjellet ikke er stabilt nok til å fungere som deponi for farlig avfall, sier Torve.

– Må være seg sitt ansvar bevisst

Hun tar i bruk store ord når hun skal beskrive det som har skjedd i området tidligere.

– Slik det ble framstilt onsdag er de gamle gruvene på Raudsand en tikkende miljøbombe.

– Hva vil du selv gjøre hvis du blir valgt inn på Stortinget etter valget?

– Da vil jeg jobbe for at de nye planene legges til side. Før den tid må de som sitter med ansvaret nå, være seg det bevisst og sette i gang jobben med dette. Det gjelder spesielt direktoratene som fikk tilsendt rapporten etter pressekonferansen, sier Tove-Lise Torve.

Kilde: Romsdals Budstikke / rbnett.no 17.08.17

Share