nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet

Ola Øverlie, pensjonert bergingeniør
 

Romsdals Budstikke 30.06.17 - «Ordet fritt»
Innlegg på «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sitt møte 30.05.17

1)     1971 var et dramatisk år for Nesset og Rausand. Styret i Christiania Spigerverk sa da nei til å bygge på Rausand et anlegg for å ta ut den mest verdifulle delen av rausandmalmen: Vanadium. En klar konsekvens av beslutningen var at gruva ville bli nedlagt.
Så fulgte noen år med underskudd og store driftsproblem, bl.a. to store ras i gruva i -73 og -74. -Gruva ble stengt og forlatt i 1982.
Malmreservene som lå klar for utnyttelse, hadde aldri i gruvas historie vært større, over 15 mill. tonn med vanadiummalm. Sjakter og tunneler ned til 600m under havflata ble forlatt. - Ingen tok ansvar for de betydelige malmreservene, som kan utnyttes i framtiden. Gruva kunne enkelt gjenopptas og levere verdifull vanadium i mange tiår. En skal ta vare på slike ressurser!
 

2)     Etter gruva har en ca 20 mill kbm med åpne bergrom. - Disse bergrommene frister søppelaktører, da de her kan lure unna enorme mengder giftig, farlig og kanskje radioaktivt søppel og avfall, uten at noen ser det. - Dette har allerede skjedd på Rausand. Den store eksplosjonen i sjakttårnet skyldes at søppelfolket hadde dumpet farlig avfall i gruva. - En tilsvarende stor eksplosjon skjedde også i Gulen i Sogn og Fjordane i en bedrift som skulle behandle internasjonalt farlig søppel.
Å fylle gruver som har store malmreserver, med søppel hører ikke hjemme i siviliserte samfunn!
 

3)     Fjellet på Rausand og ellers på NV-landet, består av gneis, som er en bergart som er omdannet og knadd sammen. På Rausand har vi dessuten ekstra foldinger, forkastninger og oppsprekkinger.
I andre land velger de å legge deponi for farlig avfall i stabilt berg, helst i granitt, som ikke har blitt knadd som fjellet på Rausand. Slike bergarter har vært stabile i over 1 milliard år. Slikt egnet berg har vi mye av lengre sør i Norge. Deponi der sparer også frakt av farlig avfall langs sør- og vestlandskysten.
I tillegg til at berget er en sammenknadd masse med sprekker og skikt, har vi på Rausand ustabilitet pga de store 20 mill kbm åpne bergrommene fra gruvetida, pluss at store ras har ført til oppsprekking og ustabilitet.
Fjellet på Rausand er absolutt ikke egna for deponi av farlig avfall!

4)     Husker dere søppelaksjonen i Napoli for noen år siden. Da demonstrerte mafiaen sin rolle i søppelindustrien. Mafiaen liker søppel fordi det betales store summer for å bli kvitt farlig og giftig avfall. Og ved å flytte på det, gjerne over landegrenser, har dokumenter en tendens til å bli mangelfulle og forsvinne. På Rausand er det ikke fullgodt dokumentert hva som kom hit og hvor det tok vegen. Nei vi har fått nok søppel til Rausand! Skap heller renhårig arbeid til dyktige rausandinga!

5)     Politikere har en vane til å ty til konsekvensutredninger når de skal vinne tid. - Men når de også lar utbyggeren lage utredningen, har utbygger lett for å farge innholdet til egen fordel. Den som sitter bak rattet styrer bilen. Og uansett hva politikere og byråkrater sier blir de sittende i baksetet! Vi vet mer enn nok til å si NEI!

6)     Offentlig kontroll av handtering av farlig avfall har rausandingan lang erfaring med.
- Det blir lite konkret, kun pålegg om å forsøke å forbedre samt utsettelser!

7)     Navnet på søppelfirmaet som nå vil operere på Rausand forteller litt om seriøsiteten til folka bak.

BERGMESTER har siden tidlig 1600 tall vært betegnelsen på den som har overoppsynet med at gruver i Norge blir drevet forsvarlig og sikkert!
Som gammel bergmann blir jeg eitrende forbanna når de nå vil forsøple denne hederstittelen! Ta vare på rausandmalmen for framtida!

Giftig og farlig avfall skal lagres i stabilt fjell, og det har vi ikke på Rausand!

OLA ØVERLIE
pensjonert bergingeniør

Share