nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Går ikke inn for deponi på Raudsand

Går ikke inn for deponi på Raudsand

Fylkesutvalget 2015-2019 (foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Et samlet fylkesutvalg mener det ikke burde gis tillatelse grunnet miljøtilstanden i fjorden.

Mandag 26. juni avholdt fylkesutvalget sitt siste møte før sommeren. Der ble blant annet saken om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand diskutert.

Et samlet fylkesutvalg mente det ikke burde gis tillatelse til deponering av ordinært avfall på Raudsand, fordi det ikke er godt nok vurdert hvordan deponiet vil påvirke miljøtilstanden i fjorden. Fylkesutvalget mener det bør undersøkes nærmere, og at et deponi må vurderes etter en reguleringsprosess med konsekvensutredning. 

Videre legger de vekt på at akvakultur- og reiselivsnæringa i området bidrar i stor grad til verdiskapning i fylket. Etablering av deponi vil kunne få negative konsekvenser for næringene og hindre framtidig vekst, mener fylkesutvalget.

Kilde: rbnett.no

Share