nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Stort oppmøte på folkemøte om deponi for farlig avfall

Stort oppmøte på folkemøte om deponi for farlig avfall

400 møtte opp da organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» arrangerte folkemøte.
(bilde fra RB nett)

Les mer på RB Pluss http://www.rbnett.no/pluss/2017/05/30/Stort-oppm%C3%B8te-p%C3%A5-folkem%C3%B8te-mot-deponi-14802995.ece

Share